Grond is schaars

investeer nu in de toekomst

Welkom

De vraag naar locaties voor woningbouw en bedrijfsontwikkeling in Nederland is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Daarentegen is het aanbod ver achter gebleven, met alle gevolgen van dien. Ook de behoefte aan ruimte voor de realisatie van recreatiewoningen is fors toegenomen. De overheid, provinciaal en lokaal, bouwbedrijven en zelfs particulieren zijn nadrukkelijk op zoek naar bouwlocaties, zowel binnen als buiten de mogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen. (Bouw) grond is echter schaars, daarom is het nu meer dan interessant om te investeren in strategisch gelegen grondproposities.

Het concept

Het investeren in Nederlandse grond is in het verleden uitsluitend mogelijk geweest voor partijen met een bijzonder groot vermogen. Grond wordt namelijk veelal in hectaren verhandeld. Dama Projecten, of een van de partijen binnen ons netwerk hebben grote percelen in kleinere kavels opgedeeld, waardoor het investeren in dit soort gronden voor een veel breder publiek toegankelijk wordt gemaakt. Deze locaties worden met grote zorgvuldigheid geselecteerd. Wij bemiddelen bij de aan en verkoop en adviseren onze opdrachtgevers tevens bij eventuele ontwikkeling.

Investeren in (bouw) grond

Wereldwijd wordt de aankoop in grond gezien als een goede strategische keuze. De gronden van Dama Projecten beschermen u tegen inflatie, zijn veilig en geven rust. (Bouw) grond wordt steeds schaarser en de behoefte aan (bouw)grond blijft stijgen niet alleen door de aanhoudende bevolkingsgroei, maar ook door de economische groei. De overheid heeft zich als taak gesteld tot 2030 een miljoen woningen te bouwen. Met het hedendaagse tempo worden er niet meer dan 50.000 woningen per jaar gebouwd. De vraag is dus groot, maar het aanbod gering. (bron: cbs)

Anders dan bijvoorbeeld aandelen of huizen, leert het verleden ons dat de waarde van grond blijft stijgen. In de regel is het zo dat hoe langer u de grond in bezit heeft, hoe groter uw voordeel is. Dat maakt uw investering veilig en lonend. Uw aankoop wordt door een notaris op uw naam gezet en direct na passage kadastraal aangemeld en op uw naam in het kadaster vermeld. Dit kan zowel particulier als zakelijk, met bijvoorbeeld een B.V. of eenmanszaak. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

de voordelen van grond

  • Grond geeft rust
  • Grond biedt diversiteit in uw portefeuille
  • Grond is tastbaar
  • Grond is schaars terwijl de vraag blijft groeien
  • Grond is door de jaren heen waardevast gebleken
  • Grond is vrij verhandelbaar
  • Grond is nu nog betaalbaar
  • Grond is alleen uw eigendom
  • Grond gaat nooit failliet
  • De opbrengst van grond in privébezit is belastingvrij

Investeren in grond voor particulieren en ondernemers is strategisch een goede keuze.

Dama Projecten

Dama Projecten is een gerenommeerde partner voor ieder die op betrouwbare wijze wil investeren in grond. Dama Projecten heeft alle kennis op het gebied van grond in huis. Dat maakt ons tot een zeer waardevolle partij die voor u altijd op zoek is naar de beste (bouw) gronden en de meest gunstige aanbiedingen. Wij bemiddelen uitsluitend in (bouw)grond op zorgvuldig geselecteerde locaties met toekomstperspectief voor onze relaties. Wij kijken daarbij uitvoerig naar ligging ten opzichte van woningbouw, industrie- en/of recreatiegebieden en huidige bestemmingswijzigingen in de omgeving. Ook houden wij nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten bij projectontwikkelaars, gemeenten en provincies.

Op de aangeboden kavels is het vanwege de huidige bestemming vaak (nog) niet toegestaan om te ontwikkelen. Er moet namelijk nog een bestemmingswijzigingsprocedure worden afgerond en/of er moet nog een omgevingsvergunning worden verleend. Hierdoor kunt u als investeerder de grond voor een lagere prijs aankopen dan grond waar nu al op ontwikkeld mag worden. Omdat de verkopende partij of de voormalig eigenaar vaak wel op de hoogte is van eventuele, toekomstige ontwikkelingen betaalt Dama Projecten al een hogere prijs dan de agrarische waarde. Wij hanteren een verdienmodel van factor twee à drie. Hieruit betalen wij de kosten die ons kantoor maakt en de aan en verkoopkosten van de aangeboden percelen.

 

  Terug

Projecten

Wij adviseren zowel over vastgoedstrategie als over operationele oplossingen, zoals toe te passen technieken. Daarom kunnen we als geen ander de langetermijngevolgen overzien van keuzes in zowel strategie als operatie.

Een bijkomend voordeel voor u is onze focus op het bevorderen van duurzaamheid. We besteden veel aandacht aan energiebesparing en het aandragen van duurzame alternatieven voor onderhoud onder meer bij het aanleggen en beheer van energievelden met zonnepanelen. Maar ook onderhoud aan  en updaten van uw vastgoed. Daarnaast houden we bij het oplossen van soms zeer complexe vraagstukken rekening met uw bedrijfskundige belangen zonder de maatschappelijke belangen hierbij uit het oog te verliezen.

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze consulting- en trainingsdiensten. U kunt gedetailleerde informatie over onze diensten online vinden, of u kunt contact opnemen met onze klantenservice voor verdere ondersteuning.

  Terug

Autoriteit Financiële Markten (AFM):
Een organisatie staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als er sprake is van een beleggingsobject. Volgens de wet is dat niet het geval, doordat de koper zelf verantwoordelijk is voor het beheer van zijn kavel. Hierdoor staat Dama Projecten niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is Dama Projecten evenmin vergunning plichtig ingevolge de Wet op Financieel Toezicht (WFT).